onsdag 21 januari 2009

Öijer-bidrag i boken Jorden vi ärvde (2008) + ny intervju i tidskriften 00-talJorden vi ärvde – om klimat, konsumtion och livsval heter en bok som kom ut i november 2008 (red.: Erika Dahlén). Ett flertal skribenter och konstnärer bidrar med texter och bilder "om vad vår moderna livsstil egentligen gör med oss och vår miljö". Bruno K. Öijer och Maya Eizin Öijer står för ett av bidragen: ett gemensamt konstverk med titeln "En Gång Blommade Trädet", från Maya Eizin Öijers utställning på Moderna Museet hösten 2007.

Bruno K. Öijers bidrag i boken är inget nytt för den som är bekant med hans författarskap; det handlar helt enkelt om dikten vars titel nyss nämndes, från Det Förlorade Ordet. Det är en dikt som kan läsas och tolkas på olika sätt, men en betydelse är temat miljöförstöring och klimathot, med rader som: "jag såg framtiden / ett ansikte som sinat / en dömd flod alla drack av [...] / jag såg att vi förlorat den här jorden". När dikten skrevs (förmodligen i början/mitten av 90-talet) var klimat-/miljöfrågan inte lika mycket i ropet som idag. Som Öijer själv säger i en nyligen publicerad intervju:

"Det finns poeter [...] konstnärer, musiker som [kan] förutsäga det som ska komma. Gemensamt för dessa människor är att de är utrustade med oerhört känsliga radarsystem som känner av rörelser och fenomen i tiden långt innan publiken och den stora allmänheten".

Uttalandet är från senaste numret av tidskriften 00-tal, som innehåller en intervju med Öijer (som verkar vara gjord någon gång under hösten/vintern 2008, under pågående turné). Finns att köpa här.

Inga kommentarer: