torsdag 11 september 2008

1990-intervju, den sällsynta Fjärde Monologen, m.m.Några nya uppdateringar:

* Ännu en intervju från 1990 (tack till Michael Godhe som skickat den!), med titeln "Mot den mentala försurningen". Klicka här för att läsa den.

* På Från En Demons Båge-sidan på BrunoK.se kan man nu läsa hela den fjärde monologen (den som inte finns med i sin helhet i filmen). Klicka här för att läsa den. (På samma sida finns alla monologer nu i både ljudformat och textformat.) Det är alltså bara slutet, de sista raderna, av den fjärde monologen som Öijer läser i filmen. Den långa textversion som presenteras här publicerades tidigare i DN, 23 mars 1997.

* Två recensioner av Det Förlorade Ordet. Klicka här.

* En artikel från Magnus Gustafssons Reflektor Magazines Öijer-temanummer: Marcus Birro och även jag själv säger några ord om Öijer. Länk här.

Inga kommentarer: